20180223_111021

Waarom een vertrouwenspersoon

De arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren dat erop is gericht psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen of te beperken.

Onder PSA vallen de volgende ongewenste omgangsvormen:

  • Discriminatie
  • (seksuele) intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten

Een vertrouwenspersoon is (nog) niet verplicht, maar een vertrouwenspersoon kan binnen bedrijven en organisaties een belangrijke rol vervullen in het voorkomen en beperken van PSA. Zo kan een vertrouwenspersoon (vp) melders van ongewenste omgangsvormen bijstaan. Ook kan een vp helpen met het opstellen van een gedragscode en het bijstellen van het beleid. Bovendien kan de vp helpen met het voorlichten van werknemers en het informeren van het management over psa.

Waarom VP aan zee

Als externe vertrouwenspersoon ben ik  onbevooroordeeld en is er geen sprake van belangenverstrengeling.  De naam Vp aan zee is niet voor niets gekozen, gesprekken hoeven niet perse plaats te vinden binnen het bedrijf of organisatie, maar kunnen ook al wandelend over het strand gevoerd worden. De melder is volledig vrij om zijn hart te luchten. Ik blijf  figuurlijk naast de melder lopen totdat het probleem is opgelost.

Door de ervaring die ik heb opgedaan als lid van klachtencommissies, kan ik melders van een klacht goed bijstaan en eventueel voorbereiden op -en voorlichten over een eventuele klachtenprocedure.

gecertificeerd

reactie binnen 24 uur

vertrouwelijk

toegewijde ondersteuning