Wat is een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft 3 hoofdtaken

Opvangen en begeleiden

Als vertrouwenspersoon ben ik een eerste aanspreekpunt voor iemand met een klacht over ongewenste omgangsvormen. Dit kan bijvoorbeeld pesten of discriminatie zijn. Ik bied een luisterend oor en bespreek mogelijke oplossingen. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk

Voorlichten

ik help bedrijven en organisaties bij het voorlichten en informeren van hun werknemers op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo ondersteun ik bijvoorbeeld bij het opstellen van een gedragscode.

Adviseren

ik adviseer het management over mogelijke verbeteringen op het gebied van PSA. Dit kan varieren van het opstellen van een gedragscode tot cursussen of interventies.

Waarom VP aan zee

Als externe vertrouwenspersoon ben ik  onbevooroordeeld en is er geen sprake van belangenverstrengeling.  De naam Vp aan zee is niet voor niets gekozen, gesprekken hoeven niet perse plaats te vinden binnen het bedrijf of organisatie, maar kunnen ook al wandelend over het strand gevoerd worden. De melder is volledig vrij om zijn hart te luchten. Ik blijf  figuurlijk naast de melder lopen totdat het probleem is opgelost.

Door de ervaring die ik heb opgedaan als lid van klachtencommissies, kan ik melders van een klacht goed bijstaan en eventueel voorbereiden op -en voorlichten over een eventuele klachtenprocedure.

gecertificeerd

reactie binnen 24 uur

vertrouwelijk

toegewijde ondersteuning